Az Újszövetség alapvető jellegzetessége (2a rész) – David Bolton

I am very thankful to my brother Sandor Abonyi from Hungary for the translation and republishing of this series in Hungarian on his blog, Keskenyut.

-David

keskeny út - narrow way

Ez a tanítás sorozat 3 részből áll (1., 2a és 2b)

Ez a 2a rész: Szellemi természet

by David Bolton at Christ-Centered Christianity

PDF formátumban letölthető itt: Az Újszövetség alapvető jellegzetessége – 2a

David BoltonMost visszatérünk az Újszövetség második lényeges jellemzőjéhez. Az Újszövetség, mint ahogyan azt az első részben megtárgyaltuk nem csak mennyei természetű, hanem szellemi természetű is. Amint láttuk az Ószövetség alapvető jellemzőit tekintve lelki és külső volt, ezzel szemben az Újszövetség lényegét tekintve szellemi és belső. Másképpen fogalmazva a korábbi kívülről befelé, míg az utóbbi belülről kifelé munkálkodik. Fontos megértenünk ezt a különbséget, mert a keresztyéneknek lehetőségük van az Újszövetség biztosította feltételek között a megigazulásra, de ők mégis az Ószövetség alapelve szerint próbálják meg kimunkálni megszentelődésüket. Ennek elkerülhetetlen eredménye szellemi bekorlátozottság, csalódottság és megkötözöttség.

Lehetséges, hogy a gyülekezet közösségi élete nem éri el az Újszövetség szerinti gyülekezeti élet szellemi kifejezésmódját, ezért feladják és a világnak tetsző, halott vallásos…

View original post 1,288 more words

About David Bolton

Following Him who is the Way; learning of Him who is the Truth; living by Him who is the Life. - John 14:6
This entry was posted in Reblogs, Translations. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s